MUS2130 – Hørelære i dialog med musikkognisjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hørelære i dialog med musikkognisjon tilbyr gruppeundervisning i hørelære (videreføring fra MUS1200 musikkbasis), kombinert med forelesninger om relevante temaer innen musikkognisjon og musikkpsykologi.

I emnet skal du trene på å bruke gehøret i møtet med klingende og notert musikk, og øke forståelsen for de kognitive prosessene som er involvert i dette. Det legges vekt på musikk fra ulike tider, genre og kulturer. I hørelære vil det bl.a. bli arbeidet med modale skalaer, polyrytmikk, skjeve taktarter, romantisk harmonikk og kombinasjonsoppgaver, og du vil øve opp ferdigheter i lytting, transkripsjon og bladlesning. Forelesningene vil dekke sentrale musikkognitive og –psykologiske områder som hjernen, hørsel, kryssmodalitet, gestaltpsykologi, hukommelse, øving, “embodied cognition” og musikk og emosjoner. 

Dette emnet er et praktisk-teoretisk emne og kan velges blant flere alternativer. Ett slikt emne er obligatorisk for bachelorstudenter i musikk og anbefales tatt i andre semester av bachelorprogrammet.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet, vil du:

  • ha opparbeidet ferdigheter til å benytte gehøret i møte med musikk fra ulike kulturer, sjangere og tidsepoker.
  • ha opparbeidet gode ferdigheter i lytting, transkripsjon og bladlesing.
  • kjenne til sentrale musikkognitive og -psykologiske områder og begreper.
  • forstå kognisjons- og læringsprosesser som er involvert i hørelære og auditiv analyse.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1200 – Musikkbasis, MUS1225 – Musikklab 1 (nedlagt) (nedlagt), eller tilsvarende.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MUS1235 – Musikklab 2 (nedlagt)

Undervisning

Det blir gitt til sammen 20 timer gruppeundervisning i hørelære og 6 dobbelttimer forelesninger innen musikkognisjon og musikkpsykologi. Gruppeundervisningen er obligatorisk, og studenter med mindre enn 80 % tilstedeværelse i hørelære kan ikke gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen bestående av en test av hørelæreferdigheter etterfulgt av teorispørsmål knyttet til forelesningene i musikkognisjon og -psykologi.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk