MUS2270 – Satslære 2B (analyse/arrangering/komponering for små ensembler 2)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en videreføring av MUS2255 Satslære 2A (tidligere MUS2251), og inneholder ulike former for arbeid med musikk skrevet for få stemmer (kor, strykekvartett, jazzcombo, blåsekvintett, brasskvintett. etc.). 

I grupper med fokus på klassisk musikk vil man fokusere på videregående harmoniske teknikker fra det 20. århundre, som syntetiske skalaer, ters-, kvart- og sekundharmonikk og atonalitet. Det vil bli arbeidet med utradisjonelle instrumentsammensetninger i kammerbesetninger, samt ulike formprinsipper.

I gruppene med fokus på rytmisk musikk vil man ta for seg arrangering for et ensemble med opptil 10 stemmer med komp, blåsere og solist. I undervisningen vil partiturer i disse stilartene bli analysert, og effektive arrangeringsteknikker vil bli presentert. I tillegg vil instrumentering for og bruk av blåsere og strykere bli gjennomgått. Studentene øver seg i bruk av disse teknikkene gjennom å skrive egne arrangementer i de aktuelle stilartene.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter i instrumentasjon og arrangering for få stemmer, og emnet omfatter emner som instrumentkunnskap, notasjon og ulike instrumentasjons- og arrangeringsteknikker. Praktiske oppgaver er en sentral del av emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS2255 eller ett av de tidligere emnene MUS2251, MUS1251 og MUS1250.

Overlappende emner

Emnet overlapper med MUS2200, MUS2720 og MUS2740.

Undervisning

Undervisningen består av én dobbelttime gruppeundervisning i uken i 12 uker. Studenter som har hatt grupper med fokus på ”klassisk” musikk på MUS2251 fortsetter i disse gruppene, og de som har hatt grupper med fokus på ”rytmisk” musikk fortsetter i disse. Det forutsettes minst 80 prosent fremmøte. To kvalifiseringsoppgaver må være levert inn til gitte frister og godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen på 3 dager bestående av et arrangement på minst 100 takter for et mindre ensemble (opptil ca. 10 stemmer).

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk