Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil bli nedlagt etter våren 2013. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men som ikke har tatt eksamen i det, bes kontakte instituttet.

Dette er et innføringskurs, hvor studentene skal arbeide med ulike slagteknikker, taktering, kortonedanning og korledelse, samt tilegne seg repertoarkunnskap.

Hva lærer du?

Ferdighet i å lede korgrupper med forskjellige besetninger; kjennskap til kormusikk innen ulike genrer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Til sammen 12 dobbelttimer gruppeledelse, hvor deltakerne danner korgrupper for hverandre. Undervisningen er obligatorisk.

Eksamen

Praktisk/muntlig prøve. Fra et repertoar på åtte sanger skal kandidaten dirigere tre, hvor én er obligatorisk, én selvvalgt og én valgt ut av sensor.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2013

Vår 2011

Vår 2010

Vår 2009

Vår 2008

Emnet blir tilbudt med ujevne mellomrom avhengig av ressurser og interesse.

Eksamen

Vår 2013

Vår 2011

Vår 2010

Vår 2009

Vår 2008

Eksamen blir kun tilbudt i de semestre det blir gitt undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk