MUS4251 – Hørelære 3

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Rammen om kurset er det 20. og 21. århundrets musikk. I kurset skal studentene opparbeide egenferdigheten til et høyt nivå ved å arbeide med bl.a fritonal sang, avanserte rytmer, flerstemmmighet og auditiv analyse av musikk fra ulike genrer.

I undervisningsopplegget blir det lagt stor vekt på pedagogiske og kreative aspekter ved hørelærefaget. Studentene må bidra aktivt, legge fram materiale for hverandre og undervise hverandre.

Hva lærer du?

Studentene lærer å orientere seg hurtig i et notebilde, synge fra bladet, framføre musikk med rytmisk og melodisk flerstemmighet (kombinasjonsoppgaver)og skrive ned musikk. Målet er også at du skal oppnå gode lytteferdigheter og få en viss innsikt i didaktiske problemstillinger knyttet til faget.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. MUS2256 Hørelære 2 eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Det undervises 2 timer pr uke i 12 uker. Det er obligatorisk frammøte til undervisningen, og emnet krever aktiv deltakelse.

Eksamen

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen som teller 40 % og en muntlig eksamen som teller 60 % av samlet karakter. Man må bestå skriftlig og muntlig eksamen i samme semester for å bestå eksamen som helhet.

Viktig!

Dersom det ikke blir mulig å gjennomføre skriftlig og muntlig eksamen på vanlig måte pga. korona, vil eksamensformen endres på følgende måte:

Skriftlig klasseromseksamen i MUS2261/4251 erstattes med en 3 timers digital hjemmeeksamen (40 %).
Muntlig eksamen i MUS2261/4251 gjennomføres som digital muntlig eksamen med Zoom (60 %).

Emnets sensorveiledning finner du her.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk