Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I hørelære arbeides det hovedsakelig med ulike akkordstrukturer og akkordsekvenser typisk for jazz, pop og rock. Av rytmiske emner vil polyrytmikk stå sentralt. Improvisasjon, imitasjon (gehørbasert læring og formidling) og transkripsjon vil være viktige arbeidsformer, men det vil også bli arbeidet en del med notelesning.

Hva lærer du?

Emnet gir viderekomne kunnskaper og ferdigheter innen hørelære

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1200 – Musikkbasis og MUS2130 – Hørelære i dialog med musikkognisjon, eller de tidligere emnene MUS1225 Musikklab 1 og MUS1235 Musikklab 2.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MUS2252 – Hørelære 2 (nedlagt)

Undervisning

Gruppeundervisning gjennom semesteret, tilsammen 24 timer. Det kreves aktiv deltakelse på undervisningen og minst 80% frammøte. 3 oppgaver må være innlevert til gitte frister og godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Høsten 2020: Eksamen består i en videoinnlevering i Inspera som teller 40 % og en digital muntlig eksamen på ZOOM som teller 60 % av samlet karakter. Man må bestå skriftlig og muntlig eksamen i samme semester for å bestå eksamen som helhet.

Muntlig prøve.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk