Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inneholder ulike former for arbeid med musikk skrevet for mange stemmer.
Aktuelle besetninger er symfoniorkester, storband og korps etc. Studentenes interessefelt og genretilhørighet vil ha stor innvirkning på undervisningen.

Grupper med fokus på klassisk musikk lærer grunnleggende arrangeringsteknikker for symfoniorkester. Av pedagogiske grunner vil det særlig fokuseres på orkestreringsprinsippene til Nicolay Rimsky-Korsakov. Studentene skriver først arrangementer for hver av orkestergruppene og til slutt for tutti orkester.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter i instrumentasjon og arrangering for mange stemmer, og emnet vil omfatte instrumentkunnskap, notasjon og ulike instrumentasjons- og arrangeringsteknikker.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap, samt emnet MUS2270/4270 Satslære 2B eller ett av emnene MUS2200, MUS2720 og MUS2740.

Overlappende emner

Emnet overlapper helt med MUS2710.

Undervisning

Undervisningen består av én dobbelttime gruppeundervisning i uken i 12 uker. Studenter som har fulgt grupper med ”klassisk” fokus på MUS2251 og MUS2270, kan fortsette med dette eller ta en prøve for å kunne bytte til grupper med ”rytmisk” fokus. På samme måte kan studenter som har fulgt grupper med ”rytmisk” fokus på MUS2251 og MUS2270, fortsette med dette eller ta en prøve for å kunne bytte til grupper med ”klassisk” fokus. Det forutsettes minst 80 prosent fremmøte. To kvalifiseringsoppgaver må være levert inn til gitte frister og godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen på 3 dager bestående av et arrangement på minst 100 takter for et større ensemble (mer enn 10 stemmer).

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk