Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir anledning til fordypning innen et selvvalgt satslæreområde. Fordypningsområde, omfang og praktisk gjennomføring fastsettes i samråd med faglærer, og kan velges blant alle genrer, stilarter, musikkulturer og besetninger.

Hva lærer du?

Du skal tilegne deg kunnskaper og ferdigheter innen et nærmere angitt satslæreområde, f.eks. innen videregående orkestrasjon, jazzarrangering, vokalsats eller satser for ulike instrumentalensembler. Du kan fritt velge blant ulike stilarter, genrer og musikkulturer, men du skal tilegne deg ferdigheter til både å realisere og å vurdere ulike musikalske virkemidler innen fordypningsområdet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er tilgjengelig på veileders anbefaling for studenter med satslærerelaterte masteroppgaveprosjekter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i musikkvitenskap. MUS2730/MUS4730 Satslære 3B.

Undervisning

Studenten og faglærer avtaler ved semestersart fordypningsområde og arbeidsplan inklusiv fagstoff/kilder, øvelsesopplegg og progresjon. Studenten får inntil 4 timer à 60 minutter individuell veiledning. Emnet skal i arbeidsomfang utgjøre 10 studiepoeng, dvs. anslagsvis utgjøre ca. 230-240 arbeidstimer.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave i form av et selvstendig prosjekt utformet i samråd med veileder. Arbeidsmengden tilsvarer eksempelvis i rytmisk satslære ca 200 takter for 10-20 stemmer og i klassisk satslære ca 100 takter for 10-20 stemmer. Antall takter justeres i forhold til satsteknikker, besetning og stil. For eksempel vil det normalt være mer arbeid per takt i polyfon sats enn i homofon sats.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk