Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet går siste gang vår 2017. Alternativ til emnet blir JUR1630 – Privacy and Data Protection.

Emnet fokuserer på regler for behandling av personopplysninger, og legger spesielt vekt på spørsmål som oppstår når forvaltningen utøver kontroll og treffer vedtak om folks rettigheter og plikter. Forholdet mellom bestemmelser i personopplysningsloven, forvaltningsloven og offentleglova er av spesiell interesse, dvs. det vil bli gjennomgått hvilken betydning personvernet har for enkeltvedtak og innsyn/offentlighet.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal ha:

  • oversikt over hovedtrekkene i den internasjonale reguleringen av personvern.
  • oversikt over den viktigste lovgivningen om personvern i Norge.
  • kunnskap om sentrale begreper og om innholdet i lov om behandling av personopplysninger.
  • kunnskap om sentrale sammenhenger mellom personopplysningsloven, forvaltningsloven og offentleglova.

Ferdighetsmål
Du skal:

  • kunne forstå relevansen for norske forhold av den internasjonale reguleringen av personvern.
  • kunne analysere praktiske situasjoner og gjenkjenne forhold som er regulert i personopplysningsloven og tilknyttet lovgivning
  • løse kurante rettsspørsmål knyttet til personopplysningsloven og forstå hvilke spørsmål som trenger ekspertkompetanse.

 

Generell kompetanse

Du skal:

  • vurdere personvernspørsmål på en selvstendig og kritisk måte.
  • kunne skille mellom kunnskap og meninger.
  • være oppmerksom på skillet mellom gjeldende rett og rettspolitikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

5 studiepoeng mot DRI2002 – Personvern (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger, gruppeundervisning og 1 obligatoriske gruppeoppgaver.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Særtrykk av lover og forskrifter som står oppført som pensum i emnet.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2017

Vår 2016

Vår 2015

Eksamen

Vår 2017

Vår 2016

Vår 2015

emnet har eksamen siste gang våren 2017

Undervisningsspråk

Norsk