Dette emnet er nedlagt

KRIM2914 – Økonomisk og organisert kriminalitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i norsk og internasjonal forskning om økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon, også omtalt under samlebetegnelsen «the crime of the powerful».

Pensum og undervisning legger opp til et skiftende fokus mellom konkrete eksempler; historisk og samtidshistorisk bakgrunn, og ulike måter å analysere eksemplene og lovbruddstypene på.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

  • Kjenne til de relevante lovbruddstypene.
  • Ha oversikt over norsk og internasjonal forskning om økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon

Ferdigheter

Du skal

  • Kunne se sammenhengen mellom samfunn og lovbrudd som økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon
  • Kunne sammenfatte pensum
  • Kunne drøfte forskjellene mellom de ulike eksemplene og lovbruddstypene.

Generell kompetanse

  • Forståelse og respekt for vitenskapelig tenkemåte
  • Evne til å forholde deg kritisk til vanlige syn på normbrudd og avvik
     

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM4914 – Økonomisk og organisert kriminalitet (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

5 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 2400 ord. 2400 ord tilsvarer om lag 6 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelser på over 2400 ord vil ikke bli sensurert. Oppgaven til hjemmeeksamen legges ut på emnets semesterside ved starttidspunkt for eksamen.

Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen. Besvarelsen skal leveres både elektronisk og i papirutgave.

Fusk og innlevering
Det gjennomføres automatisk fuskekontroll.
Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2015

Eksamen

Høst 2015

Undervisningsspråk

Norsk