Dette emnet er nedlagt

KRIM2916 – Globalisering i kriminologien

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer ulike kriminologiske og sosiologiske perspektiver på globalisering, med spesiell vekt på utviklingen av nye sikkerhets- og kriminalitetskontroll strategier etter 11. september 2001. Kontrollen av forskjellige former for transnasjonal flyt er blitt en sentral styringsoppgave i dag. Emnet ser på hvordan forskjellige transnasjonale risiki har ført til intensivering av internasjonalt politisamarbeid og utvikling av nye informasjons- og kommunikasjonssystemer.

Emnet ser videre på hvordan også lokale kontrollstrategier preges av globale fenomener. En rekke sentrale temaer vil bli diskutert: internasjonale kriminalpolitiske påvirkninger, grensekontroll, internett, menneskehandel, krigen mot terror, og diskurser om innvandring og kriminalitet.

Hva lærer du?

Du vil lære sentrale kriminologiske perspektiver på globalisering, blant annet teorier om risikosamfunnet i et globalt perspektiv. Du får innsikt i forskjellige teoretiske perspektiver på forandringen av statens rolle i en transnasjonal tid, og på globale marginaliserings- og ekskluderingsprosesser, med spesiell blikk på migrasjonskontroll. Du får videre anledning til å ’løfte blikket’ fra det nasjonale, og diskutere forskjellige sider ved globalisering og den globale kriminologien.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM4916 – Globalisering i kriminologien (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger.
Undervisningen foregår sammen med KRIM4916 – Globalisering i kriminologien (nedlagt).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

5 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på maks 2400 ord. 2400 ord tilsvarer om lag 6 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.

Eksamensoppgaven til hjemmeeksamen publiseres på emnets semesterside på starttidspunkt for eksamen. Eksamen skal besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen. Besvarelsen skal leveres både elektronisk og i papirutgave.

Fusk og innlevering
Det gjennomføres automatisk fuskekontroll.
Hva regnes som fusk og hvordan det følges opp

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2011

Eksamen

Vår 2011

Undervisningsspråk

Norsk