Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er vedtatt nedlagt, det gis eksamen i emnet siste gang Våren 2013.

Forsikringsretten behandler rettsregler som gjelder forsikringssektoren. Den forvaltningsrettslige delen av faget omhandler rammevilkårene for og den offentlige kontrollen med forsikringsselskapene, mens den kontraktsrettslige delen, som utgjør hoveddelen av faget, angår forsikringsavtalen og de lovregler og avtalerettslige regler som gjelder for denne.

Hva lærer du?

Du vil lære hvordan forsikringsmarkedet er organisert mht
forsikringsbransjer og forsikringskontrakter. Videre vil du lære om det offentligrettslige rammeverket for forsikringsselskapene, hvilke regler som gjelder for forsikringskontraktene, og hvordan
forsikringskontraktene er bygget opp. Målsetningen er en god forståelse av hva forsikring er og hvordan forsikringsdekningen gjennomføres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Merk at undervisning og pensum er utarbeidet for emnet på master-nivå. Imidlertid er læringskrav på dette emnet justert for studenter på bachelor-nivå.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på bachelor-nivå. Vi tilbyr også emnet på master-nivå (10 studiepoeng) og med krav til forkunnskaper, se JUS5420 – Forsikringsrett.

Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det gis ikke egen undervisning i emnet, men det er mulig å følge undervisningen i JUS5420 – Forsikringsrett.

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk