Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du bistå med rådgivning om klart språk overfor studentene i JUS 5502 lovgivningslære. Studentene i JUS 5502 skriver en utredning med forslag til generelle regler for en ekstern oppdragsgiver. Utredningene inngår fakultetets skriftsserie: Jusstudentenes offentlig utredninger (JOU). Oppdragsgiverne er interesseorganisasjoner og forvaltning, oppdragene er reelle og aktuelle. I JUR1502K Klart lovspråk simulerer vi reelle arbeidsoppgaver for klarspråksrådgivere i det virkelige liv. Undervisningsformen er kalt Lovlab.

Les mer om Lovlab, og se oppdrag for kommende semester

Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om og forståelse for lovgivning og offentlig utredningsarbeid generelt. Det ser på lovgivningen i et regelgiverperspektiv med vekt på forberedelse, skriving og vedtakelse av nye lover og forskrifter. Emnet gir grunnleggende kjennskap til sentrale tekstsjangre som offentlig utredningstekst (NOU-tekst), lovtekst og annen regeltekst. 

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av problemstillinger, begreper og fremgangsmåter ved forberedelse av ny lovgivning og gi et samlet bilde av lovgivningen. Det skal sette studentene i stand til å bidra med råd til utforming av tekst og organisering av skriveprosesser samt reflektere over hva som er en god utredningstekst og hva som er en god lovtekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må i tillegg fylle ut motivasjonsbrev innen gitte frister, se semestersiden for skjema. 

Du kan kun melde deg til dette emnet dersom du har opptak til Klart språk (bachelor)

Emnet har begrenset antall plasser, det gis ikke opptak til studenter fra andre studieprogram ved UiO eller adgang til emnet som enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Merk at undervisning og pensum er utarbeidet for emnet på masternivå. Imidlertid er læringskrav på dette emnet justert for studenter på bachelornivå.

Overlappende emner

Undervisning

Fellesundervisning. Studentene i JUR1502K deltar på undervisningene som er rettet mot studentene i JUS5502. Denne undervisningen tjener to formål. Det ene er at JUR1502K studentene lærer grunnleggende lovgivningslære, det andre er at JUR1502K-studentene får en grunnleggende forståelse for studentene i JUS5502 har i lovforberedelse og lovskriving.

Separat undervisning. I deler av undervisningen skilles JUR1502K studentene ut i en egen gruppe. Deler av denne undervisningen vil utvikles og gjennomføres i samarbeid med Språkrådet. 

Særskilt kollokvium. Det organiseres et kollokvium mellom klarspråkstudentene der studentene kan diskutere felles problemstillinger. 

Deltagende observasjon. JUR1502K-studentene deltar på deler av jusstudentenes gruppearbeid. Det gjelder oppstarts-, midtveis- og overleveringsseminar med oppdragsgiver. I tillegg skal JUR1502K studentene delta i deler av gruppearbeidet og i utarbeidelsen av JOUens kapittel om klarspråklig utfordringer.

Obligatoriske filmsnutter. JUR1502K-studentene skal minimum se et nærmere angitt utvalg av filmsnutter om temaer i lovgivningslære som inngår i filmbanken til lovlab.

Mer om undervisning i Lovgivningslære.

Som del av arbeidet i emnet kan det være at studenter må jobbe med og lagre personopplysninger, mer krav i personopplysningsloven og GDPR.

Eksamen

Studentene vurderes med grunnlag i en mappe til bestått/ikke bestått. Mappen består av tre deler: 

  1. En tekst om klarspråklige problemstillinger i JOU-prosjektet studenten er knyttet til. Et utkast til tekst skal leveres innen 15. oktober og endelig utkast 1. november. Hele eller deler av teksten skal innarbeides som et særskilt kapittel i JOUen. 
  2. Et (video)foredrag om klart språk på 20 minutter skal utvikles innen midten av uke 42. 
  3. En tekst som evaluerer arbeidet med rapporten og regelteksten, innleveringsfrist 10. desember.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det vil bli utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Arbeidsformen i dette emnet er gruppearbeid, gruppene er sammensatt av flere hensyn. Dersom du har behov for å trekke deg fra emnet må du gi beskjed til ansvarlig faglærer om dette i tillegg til å trekke deg i StudentWeb, slik at ansvarlig faglærer kan se på sammensetningen av gruppen.  

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Emnet finnes også som en masterversjon JUS5502 Lovgivningslære, og en annen bachelorversjon, JUR1502 Lovgivningslære (nedlagt fom. høsten 2021).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk