Emner innen teoretisk astrofysikk

Viser 1–3 av 3 emner
Emne Studiepoeng
AST5210 – Stjerneatmosfærer I (10 studiepoeng) 10
AST5220 – Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10