Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over radio- og mikrobølgeastronomi og observasjoner i moderne kosmologi. Det gir grundig opplæring i Bayesiansk komponentseparering med kosmologiske anvendelser, med vektlegging av observasjoner av den kosmiske bakgrunnstrålinga.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Grunnleggende kjennskap til de fysiske prosessene bak radio- og mikrobølgestråling fra Melkeveien og andre galakser
  • Kjennskap til moderne metoder for komponentseparering, inkludert Bayesiansk parameterestimering
  • Oversikt over relevante datasett for analyse av den kosmiske bakgrunnstrålinga og andre kosmologiske signaler, inkludert COMAP, PASIPHAE, Planck, SPIDER, WMAP etc.
  • Bruke Commander-programpakken  til å analysere observasjoner av den kosmiske bakgrunnsstrålinga

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimalt 15 studenter per år. Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil søkere fra INTPART-institusjoner i Global Component Separation Network og studenter som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Det vil ikke være mulig å melde seg på emnet etter at undervisning har begynt.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk og astronomi programmet, AST3220 Kosmologi I og AST5220 Kosmologi II

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot AST9240 – Kosmologisk komponentseparering

Undervisning

Dette er et intensivkurs med forelesninger og studentaktive gruppeøvelser. Emnet vil vare i to uker med 20 undervisningstimer og resten av tiden vil bestå av prosjektarbeid. Undervisning skal gå de to siste ukene i august på høstsemesteret, og det vil ikke være mulig for studenter å melde seg på etter at undervisning har begynt. Det er forventet at studenter skal gi en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet ved slutten av den andre uken av kurset. Studenter skal også levere en skriftlig rapport to uker etter gjennomføring av emnet.

Obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Gruppe- eller individuell prosjektoppgave med muntlig presentasjon og skriftlig innlevering.

Studenten skal reprodusere et kjent komponentseparingstilfelle.

Hjelpemidler

Prosjektoppgave med alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk