AST5240 – Kosmologisk komponentseparering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over radio- og mikrobølgeastronomi og observasjoner i moderne kosmologi. Det gir grundig opplæring i Bayesiansk komponentseparering med kosmologiske anvendelser, med vektlegging av observasjoner av den kosmiske bakgrunnstrålinga.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du grunnleggende kjennskap til de fysiske prosessene bak radio- og mikrobølgestråling fra Melkeveien og andre galakser
  • har du kjennskap til moderne metoder for komponentseparering, inkludert Bayesiansk parameterestimering
  • har du oversikt over relevante datasett for analyse av den kosmiske bakgrunnstrålinga og andre kosmologiske signaler, inkludert COMAP, PASIPHAE, Planck, SPIDER, WMAP osv.
  • kan du bruke Commander-programpakken til å analysere observasjoner av den kosmiske bakgrunnsstrålinga

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimalt 15 studenter per år. Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil søkere fra INTPART-institusjoner i Global Component Separation Network og studenter som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Det vil ikke være mulig å melde seg på emnet etter at undervisning har begynt.

Overlappende emner

Undervisning

Dette er et intensivemne, med forelesninger og studentaktive gruppeøvelser. Emnet varer i to uker med 20 undervisningstimer og resten av tiden vil bestå av prosjektarbeid. Under prosjektarbeidet er det forventet at studenten skal reprodusere et kjent komponentseparingstilfelle.

Undervisning går de to siste ukene i august på høstsemesteret, og det vil ikke være mulig for studenter å melde seg på etter at undervisning har begynt. Det er forventet at studenter skal gi en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet ved slutten av den andre uken av emnet. Studenter skal også levere en skriftlig rapport to uker etter gjennomføring av emnet.

Det er obligatorisk oppmøte til alle undervisningsaktiviteter i emnet for å bestå emnet.

Eksamen

I løpet av emneperioden skal studenten gjøre et større prosjektarbeid som teller 100 % ved sensureringen. Studenter kan velge om de ønsker å arbeide med prosjektet individuelt eller i grupper. Resultater fra prosjektarbeidet skal først presenteres muntlig i slutten av emneperioden. To uker etter gjennomføring av emnet, skal studenter også levere en skriftlig rapport av prosjektarbeidet som blir i form av hjemmeeksamen. Hele karakteren fastsettes på grunnlag av prosjektarbeidet.

Det er obligatorisk oppmøte til alle undervisningsaktiviteter i emnet for å bestå emnet.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt under arbeid med prosjektoppgaven og hjemmeeksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det gis ikke utsatt eksamen ved oppstått sykdom e.l. Dersom sykdom eller annet gyldig grunn forhindrer kandidaten å gjennomføre eksamen, så skal dette dokumenteres med gyldig legeattest e.l. før kursperioden tar slutt. Instituttet vurderer om det kan innvilges utsatt innlevering og muntlig presentasjon.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2022 13:10:11

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk