Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over radio- og mikrobølgeastronomi og observasjoner i moderne kosmologi. Det gir grundig opplæring i Bayesiansk komponentseparering med kosmologiske anvendelser, med vektlegging av observasjoner av den kosmiske bakgrunnstrålinga.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Grunnleggende kjennskap til de fysiske prosessene bak radio- og mikrobølgestråling fra Melkeveien og andre galakser
  • Kjennskap til moderne metoder for komponentseparering, inkludert Bayesiansk parameterestimering
  • Oversikt over relevante datasett for analyse av den kosmiske bakgrunnstrålinga og andre kosmologiske signaler, inkludert COMAP, PASIPHAE, Planck, SPIDER, WMAP etc.
  • Bruke Commander-programpakken  til å analysere observasjoner av den kosmiske bakgrunnsstrålinga

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen 30. april søke om hospitantplass. Det vil ikke være mulig å melde seg på emnet etter at undervisning har begynt. Nærmere informasjon finnes ved å følge denne lenken.

Maksimalt 15 studenter per år. Søkere fra INTPART-institusjoner i Global Component Separation Network, inkludert UiO prioriteres.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk og astronomi programmet, AST3220 Kosmologi I og AST5220 Kosmologi II

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot AST5240 – Kosmologisk komponentseparering

Undervisning

Dette er et intensivkurs med forelesninger og studentaktive gruppeøvelser. Emnet vil vare i to uker med 20 undervisningstimer og resten av tiden vil bestå av prosjektarbeid. Undervisning skal gå de to siste ukene i august på høstsemesteret, og det vil ikke være mulig for studenter å melde seg på etter at undervisning har begynt. Det er forventet at studenter skal gi en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet ved slutten av den andre uken av kurset. Studenter skal også levere en skriftlig rapport to uker etter gjennomføring av emnet.

Obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Individuell prosjektoppgave med muntlig presentasjon og skriftlig innlevering.

Studenten skal først reprodusere et kjent komponentseparingstilfelle og så utvide dette med et selvvalgt datasett.

Hjelpemidler

Prosjektoppgave med alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk