Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En innføring i forskjellige astrofysiske emner med vekt på de fysiske prosessene som ligger bak, numeriske løsninger av problemer og dataanalyse. Eksempler er baneberegninger, oppdagelsen av planeter rundt andre stjerner, stjernenes liv fra stjernefødsel til supernovaeksplosjoner, kompakte stjerner, galaksedynamikk og mørk materie, relativitetsteori og sorte hull.

Hva lærer du?

 • Få innsikt i grunnleggende problemstillinger i astrofysikk.
 • Kunne forklare de fysiske prosessene bak astrofysiske fenomener.
 • Få trening i å løse astrofysiske problemstillinger ved å kombinere analytisk regning og programmering av numeriske algoritmer.
 • Få innsikt i grunnleggende statistiske metoder som brukes til analyse av data.
 • Få trening i å analysere data fra astronomiske observasjoner og knytte disse observasjonene til modeller for de fysiske prosessene som ligger bak.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

2 semesters studier enten ved bachelorprogrammet i  Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) eller bachelorprogrammet i Fysikk og astronomi (bachelor), eller tilsvarende. Det vil kreve en betydelig ekstrainnsats å gjennomføre emnet uten nødvendige forkunnskaper i matematikk, fysikk og programmering.

Overlappende emner

Undervisning

Interaktive forelesninger (4 timer per uke), regneøvelser/prosjektarbeid (3 grupper, hver av 2 timer per uke).

Eksamen

Studenter kan velge mellom to vurderingsalternativer:

Vurderingsalternativ 1: Her er totalkarakteren basert på en kombinasjon av hjemmeeksamen i form av innleveringer (teller ca. 30%) samt en midtveiseksamen (teller også ca. 30%) og 4 timers avsluttende eksamen (teller ca. 40%). Endelig karakter fastsettes i dette tilfellet etter en helhetsvurdering av resultatene fra de tre eksamenene.


Vurderingsalternativ 2: Her skal studenten gjøre et større prosjektarbeid, med hjemmeeksamen og mulig muntlig presentasjon. Temaene som testes i prosjektarbeidet tilsvarer det som testes på andre måter i vurderingsform 1. Hele karakteren fastsettes på grunnlag av prosjektarbeidet.

Hjelpemidler

 • Angel/Øgrim og Lian: Fysiske størrelser og enheter
 • Rottman: Matematisk formelsamling
 • Elektronisk kalkulator av godkjent type

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette gjelder også dersom du tidligere har trukket deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen i AST1100 – Innføring i astrofysikk (videreført).

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk