Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En innføring i grunnleggende aspekter for tolkning av elektromagnetisk stråling, herunder klassiske elektromagnetiske strålingsprosesser og kvantemekaniske overganger i ett- og flerelektronatomer og molekyler, og strålingstransport.

Hva lærer du?

Du tilegner deg ferdigheter i å tolke og forstå astrofysisk informasjon i mottatt elektromagnetisk stråling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene i bachelorprogrammet Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført), eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot AST4210 – Stråling I (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er tre timer forelesninger i uken og tre timer med regneøvelser/seminarer.

Eksamen

Avsluttende 4 timers skriftlig eksamen teller ca. 70% av sluttkarakteren. En underveisvurdering (skole- eller hjemmeeksamen) teller ca. 30% av sluttkarakteren. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de to deleksamenene. I tillegg kan det forlanges at et antall obligatoriske innleveringsoppgaver skal være godkjent.

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Dersom emnet undervises på engelsk vil skriftlige eksamensoppgaver gis på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Undervises for siste gang våren 2011

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)