FRM2730V – Diabetes og metabolsk syndrom

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Målet med emnet er at norske farmasøyter skal få ny kunnskap om diabetes og sykdomskomplekset metabolsk syndrom, dets årsak og behandling.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva lærer du?

Emnet består av 6 leksjoner. I emnet blir det lagt vekt på å belyse sykdomsmekanismer og  behandling ved de ulike sykdommer/tilstander som inngår i begrepet metabolsk syndrom, i tillegg vil type 1-diabetes gjennomgås. Aktuell farmakoterapi vil vektlegges, inkludert livsstilsintervensjon.

Emnet vil omfatte følgende områder:

  • Diabetes type 1 og type 2, sykdomsutvikling og komplikasjoner
  • Behandling av hyperglykemi ved diabetes
  • Patofysiologi ved metabolsk syndrom: insulinresistens, sammenhengen mellom type 2-diabetes og overvekt/fedme
  • Inflammasjon og metabolsk syndrom, lipidforstyrrelser og aterosklerose
  • Hemostaseforstyrrelser og hypertensjon
  • Legemiddelvalg og interaksjonsproblematikk

Undervisning

Emnet er rent nettbasert og gjør bruk av læringsplattformen Canvas.

Emnet baserer seg på selvstudium med innsending og godkjenning av obligatoriske oppgaver. Det vil bli laget flervalgstester til hver av leksjonene. Emnet er basert på aktuell faglitteratur (jfr. pensum). Det er lagt opp til utstrakt bruk av internettressurser i oppgaveløsningen og det vil også være faglige diskusjoner i eget diskusjonsrom i Canvas.

Målgruppe

Farmasøyter med bachelor eller master i farmasi.

Pensum

Pensum vil være tilgjengelig for deltagerne i Canvasrommet. Litteraturen hentes bl.a.fra Nasjonale faglige retningslinjer og fra  publiserte artikler.

Eksamen

Hjemmeeksamen på 4 timer (digital via Inspera) som vurderes bestått/ikke bestått.

Eksamen er valgfri, men må gjennomføres for å få uttelling i studiepoeng.

Dersom du ønsker å avlegge eksamen, må det være dokumentert at du har generell studiekompetanse (GSK). Sjekk her om du innfrir kravene.
 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Over to semestre, oppstart hver høst

Emnet vil avholdes høsten 2021/våren 2022

Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk

Antall deltakere

Min. 7 deltakere

Max. 40 deltakere

Ved for få påmeldte kan emnet bli avlyst

Kursavgift
6000,-