FRM2730V – Diabetes og metabolsk syndrom

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med kurset er at norske farmasøyter skal få ny kunnskap om diabetes og sykdomskomplekset metabolsk syndrom, dets årsak og behandling.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva lærer du?

Kurset består av 6 leksjoner. I kurset blir det lagt vekt på å belyse sykdomsmekanismer og  behandling ved de ulike sykdommer/tilstander som inngår i metabolsk syndrom, i tillegg vil type 1-diabetes gjennomgås. Aktuell farmakoterapi vil vektlegges, inkludert livsstilsintervensjon.

Kurset vil omfatte følgende områder:

  • Diabetes type 1 og type 2, sykdomsutvikling og komplikasjoner
  • Behandling av hyperglykemi ved diabetes
  • Patofysiologi ved metabolsk syndrom: insulinresistens, sammenhengen mellom type 2-diabetes og overvekt/fedme
  • Inflammasjon og metabolsk syndrom, lipidforstyrrelser og aterosklerose
  • Hemostaseforstyrrelser og hypertensjon
  • Legemiddelvalg og interaksjonsproblematikk

Undervisning

Kurset er et rent nettbasert og gjør bruk av læringsplattformen Fronter. Undervisningen starter medio september og går frem til medio april.

Kurset baserer seg på selvstudium med innsending og godkjenning av obligatoriske oppgaver. Det er også planlagt multiple-choice tester etter hver av undervisningsleksjonene. Kurset er basert på aktuell faglitteratur (jfr. pensum). Det er lagt opp til utstrakt bruk av internettressurser i oppgaveløsningen og det vil også være faglige diskusjoner i eget diskusjonsrom på Fronter.

Målgruppe

Farmasøyter med bachelor eller master i farmasi.

Pensum

Pensum vil være tilgjengelig for deltagerne i Fronterrommet. Litteraturen hentes fra Nasjonale faglige retningslinjer og fra  publiserte artikler.

Eksamen

Hjemmeeksamen på 4 timer som vurderes bestått/ikke bestått.

Eksamen er valgfri, men må gjennomføres for å få uttelling i studiepoeng.

Dersom du ønsker å avlegge eksamen, må det være dokumentert at du har generell studiekompetanse (GSK). Sjekk her om du innfrir kravene.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Antall deltakere

Min. 7 deltakere

Max. 40 deltakere

Ved for få påmeldte kan emnet bli avlyst

Kursavgift

6000,-