Kort om emnet

Kursets mål er å gi ny og oppdatert kunnskap om plantebaserte legemidler, kosttilskudd og utvalgte medisinplanter. Bruk av relevante databaser på internett vil være en integrert del av emnet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • kjenne til den kjemiske sammensetningen og farmakologiske- og kliniske effekter i utvalgte naturprodukter og medisinplanter
  • ha kunnskap om det regelverk som gjelder for plantebaserte legemidler, naturlegemidler og kosttilskudd
  • kunne innhente forskningsbasert informasjon om medisinplanter fra aktuelle databaser og monografier
  • kunne gi rasjonell og dokumentert informasjon og veiledning om naturprodukter

Opptak og adgangsregulering

For å avlegge eksamen i emnet må du søke opptak ved UiO. Kravet til opptak er generell studiekompetanse (GSK). Se nettsiden "Slik får du generell studiekompetanse" for mer informasjon om GSK og for å se om du innfrir kravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor eller master i farmasi, eller annen helsefaglig og/eller naturvitenskapelig bakgrunn, minimum bachelorgrad.

Undervisning

Undervisningen vil være nettbasert. Kursdeltagerne får tilgang til et undervisningsrom på internett (Canvas) hvor det legges ut forelesninger (podcastet), pensum og oppgaver. I Canvasrommet vil det være mulig med kommunikasjon med studentene imellom og med undervisere. Undervisningen vil tilbys en gang hvert vårsemester med en varighet på 10 uker. Kursdeltagerne må bestå en prøve fra hver modul for å kunne gå videre til neste modul. Alle modulene må være bestått for å gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Kurset forutsetter tilgang på internett.

Eksamen

Eksamen er en skriftlig hjemmeeksamen som kan gjennomføres når kursmodulene er godkjent. Eksamen er valgfri, men må gjennomføres for å få tildelt studiepoeng. De som ikke tar eksamen vil få utlevert et kursbevis.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Anbefalt litteratur vil være tilgjengelig for deltakerne i Canvasrommet. Litteraturen er basert på vitenskapelige artikler og monografier

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Kurset går ikke våren 2019, men blir satt opp våren 2020

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Antall deltakere

Min. 7 deltakere

Max. 20 deltakere

Ved for få påmeldte kan emnet bli avlyst.

Kursavgift

4.000,-