FYS5930L – Masteroppgave i fysikk, Lektorprogrammet

Kort om emnet

Masteroppgaven er en obligatorisk del av Lektorprogrammet (master – 5 år), studieretning realfag. Oppgaven har et omfang på 30 studiepoeng og tilsvarer et semesters heltidsstudium.

Regelverk rundt masteroppgaven er angitt i regler for emner, emnegrupper og grader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • kan du gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

  • kan du ta kritiske og reflekterte valg blant metoder og verktøy innenfor fagområdet

  • kan du bidra til fagområdets utvikling og analysere dets muligheter og begrensninger faglig, etisk og samfunnsmessig

  • behersker du skriftlig og muntlig kommunikasjon av faglig arbeid til fagfeller og allmennheten

  • kan du anvende dine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter

Opptak til emnet

Emnet er forbeholdt studenter på Lektorprogrammet, studieretning realfag. Opptak på emnet forutsetter at programmets progresjonskrav er oppfylt og at 80-gruppen i fysikk er fullført.

Undervisning

I arbeidet med masteroppgaven skal du gjennomføre et selvstendig, tidsavgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Eksempler på masteroppgaver i fysikk finnes her https://www.mn.uio.no/fysikk/studier/master/masteroppgaver/fysikk/ . Ta kontakt med Ellen K. Henriksen e.k.henriksen@fys.uio.no eller Grete Stavik Døvle grete.stavik-dovle@fys.uio.no for flere muligheter og for å få mer informasjon.

Eksamen

Etter at masteroppgaven er innlevert innen en frist avsluttes masterstudiet med en muntlig mastergradseksamen i løpet av 3-6 uker. Kandidaten holder først en presentasjon på rundt 30 minutter der det gis en oversikt over masteroppgaven. Etter presentasjonen holder de oppnevnte sensorene en eksaminasjon med utgangspunkt i oppgaven. Muntlig presentasjon og eksaminasjon er offentlig, jf. UH-lovens § 3-9(3).

Eksamen består av en masteroppgave på 30 studiepoeng som skal leveres innen en frist. Deretter er det en muntlig presentasjon av masteroppgaven og en eksaminasjon.

Se regler for emner, emnegrupper og grader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for utfyllende informasjon om avsluttende mastergradseksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Ved MN-fakultetet skal masteroppgaver sensureres etter bokstavkarakterskalaen A-F, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. aug. 2022 02:18:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst