FYS5960 – Fysikk. Masteroppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En lang masteroppgave tilsvarer ett års heltidsstudium og utgjør i omfang halve masterstudiet. 

Les mer om retningslinjer og informasjon om praktisk gjennomføring av masteroppgaven. 

Regelverk rundt masteroppgaven er angitt i Regler for emner, emnegrupper og grader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • kan du bidra med betydelig kunnskapsutvikling innen ditt spesialområde og dets anvendelser
  • kan du treffe kritiske og reflekterte valg blant sentrale metoder og verktøy fra forskning og arbeidsliv
  • kan du gjennomføre et forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • kan du bidra til fagets utvikling og analysere dets muligheter og begrensninger: faglig, etisk og samfunnsmessig
  • behersker du skriftlig og muntlig kommunikasjon av omfattende faglig arbeid til spesialister
  • kan du anvende dine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Opptak til emnet

Masteroppgaven er en obligatorisk del av masterprogrammet Fysikk og forutsetter opptak til dette studieprogrammet.

Undervisning

I arbeidet med masteroppgaven skal du gjennomføre et selvstendig, tidsavgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

Innføring i vitenskapelig skriving, 1 time per uke første semester av masterstudiet. Totalt 12 uker undervisning.

Obligatorisk aktivitet

  • Deltakelse på 8 av 12 ukers undervisning i vitenskapelig skriving.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen består av en masteroppgave på 60 studiepoeng som skal leveres innen en frist. Deretter en det en muntlig presentasjon av masteroppgaven og en eksaminasjon.

Se Regler for emner, emnegrupper og grader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for utfyllende informasjon om avsluttende mastergradseksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Les om bruk av karakterbeskrivelse for masteroppgaver.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. juni 2020 09:12:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
60
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Engelsk