Dette emnet er nedlagt

FYS2010 – Aktuell forskning i fysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Smakebiter på noen av de viktigste og mest fascinerende områdene innen moderne fysikk: Kvantebeskrivelser anvendt på stadig mindre størrelsesskalaer. Gravitasjon og generell relativitetsteori. Symmetri. Partikkelfysikk. Standardmodell. Storforente teorier (GUT). Supersymmetri. Fra partikler til strenger. Superstrengteori. Fra mikrokosmos til makrokosmos. Kosmologi. Big Bang. Mørk materie og energi, sorte hull. Antimaterie. Anvendelser av moderne fysikk. Superledning. Lasere. Bose-Einstein kondensater. Kvanteverdenen, informasjon og teleportasjon. Kvantedatamaskiner. Orden i uorden: kaos og fraktaler

Hva lærer du?

Studentene får innblikk i begreper fra fysikken som har bidratt til å forme vårt verdensbilde. Emnet vil gi noen glimt fra forskningsfronten i fysikk De fleste timene avsatt for kollokvier vil bli benyttet til forelesninger, diskusjoner og presentasjoner av valgte tema ved studentene selv, fordi ikke alle deler av kurset egner seg like godt for tradisjonelle øvingsoppgaver. Kurset søker å gi studentene et visst overblikk over hvor forskningen står i dag og hvilke spennende retninger og muligheter som åpner seg, samt gå nærmere inn på utvalgte tema. Studentene kan selv være med på å påvirke hvilke tema vi tar for oss nærmere. Pensum vil kunne endre seg underveis for å dekke viktige begivenheter, slik som for eksempel årets Nobelpris i fysikk, eller spesielle interesser hos studentene. Studentene vil få best utbytte av dette kurset ved å følge forelesningene framfor å forholde seg hovedsaklig til kursmaterialet på web og i tekstboken.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på 3FY fra den videregående skolen.

Undervisning

Emnet går over et helt semester m/ 4 timer undervisning pr uke (2 timer forelesninger og 2 timer kollokvier og seminarer).

Eksamen

Innleveringsoppgave som vektes ca. 30% (medio oktober). Prosjektoppgave som skal leveres ca. en uke før avsluttende eksamen, vektes ca. 30%. Avsluttende muntlig " offentlig" eksamen som inkluderer en presentasjon av prosjektoppgaven og spørsmål med sensor til stede, vektes ca. 40% (primo desember). Eksamen vil legge vekt på forståelse av sammenhenger framfor detaljerte utledninger. Endelig karakter fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte komponenter som inngår i vurderingsgrunnlaget. Bokstavkarakterer.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Are Strandlie er tilsynssensor frem t.o.m. Vår 2007.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Dette emnet er nedlagt

Eksamen

Dette emnet er nedlagt

Undervisningsspråk

Engelsk