Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Termodynamikk. Mikrokanonisk, kanonisk og storkanonisk ensemble. Reelle gasser og væsker. Bose - Einstein og Fermi - Dirac-statistikk. Magnetiske systemer, faseoverganger og spinnmodeller. Virrevandring, Brownske bevegelser, Markov-prosesser og mesterligningen.

Hva lærer du?

Studentene skal gjennom kurset bli istand til å forstå de fundamentale egenskaper til gasser, væsker og faste stoffer. I tillegg vil de få det teoretiske grunnlag for videre studier av systemer med mange partikler eller frihetsgrader.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

FYS-MEK1110 – Mekanikk, FYS1120 – Elektromagnetisme, FYS2130 – Svingninger og bølger, FYS2140 – Kvantefysikk og FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk.

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot FYS203, som undervises siste gang våren 2003.

Undervisning

Emnet går over et helt semester m/ inntil 6 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier). Innlevering av to obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Innlevering av obligatoriske oppgaver som gis Bestått/ikke bestått, og som må være bestått for at avsluttende eksamen skal kunne avlegges. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller 100% av endelig karakter (primo juni). Bokstavkarakterer.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Informasjon om utsatt eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Denne versjonen av emnet gikk for siste gang våren 2007. FYS4130 – Statistisk mekanikk vil videreføres. Se også MN-fakultetets informasjonsside om videreføring av tidligere "klonede" emner.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)