Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Einstein-Hilbert virkning og kvantefelt i krumme tid-rom. Inflasjon and re-oppvarming. Kvantefelt ved endelige temperaturer. Standard modellen i det tidlige univers. Boltzmann-likningen. Kosmologiske fase-overganger. Baryogenesis. Nucleo-syntese og re-kombinasjon. Mikrobølge-bakgrunnsstråling. Kvante-fluktuasjoner og ur-spektrumet. Kosmologisk pertubasjonsteori.

Hva lærer du?

Emnet er ment for master- og ph.d.-studenter som arbeider innenfor kosmologi og elementærpartikkelfysikk. Det gir en oversikt over moderne tilnærminger til og forståelse av det tidligere universets fysikk, basert på standardmodellen i partikkelfysikk med tilhørende utvidelser. Forelesningene vil være på samme nivå som man finner i moderne forskningslitteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 3 studiepoeng mot det gamle FYS8110, som ble undervist siste gang våren 2004.

Undervisning

Fire timer med forelesninger per uke med oppgaver. Alle som skal opp til avsluttende eksamen må gjennomføre et større prosjektarbeid mot slutten av semesteret.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen, basert på kursmateriell og prosjektoppgave. Bokstavkarakterer.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Informasjon om utsatt eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2005

Emnet er nedlagt. Interesserte studenter henvises til AST5220 – Kosmologi II i stedet.

Eksamen

Vår 2005

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)