FYS4160 – Generell relativitetsteori

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en omfattende innføring i den generelle relativitetsteorien, der alle former for tyngdekraft kan beskrives som en ren geometrisk effekt hvor krummingen av rom og tid følger fordelingen av energi og bevegelsesmengde til materien. Det gis en oversikt over klassiske tester av teorien, og hvordan teorien brukes for å beskrive sorte hull, gravitasjonsbølger og den kosmologiske utviklingen av universet. Emnet gir også en innføring i differensialgeometri, som er nødvendig for å kunne både formulere og anvende teorien.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • behersker du ekvivalensprinsippene, og har grundig kunnskap om hvordan dette leder til en geometrisk beskrivelse av gravitasjon i form av den generelle relativitetsteorien.
 • har du kunnskap om moderne differenstialgeometriske metoder, og behersker beregninger med tensorer på Riemannske mangfold.
 • har du grundig kunnskap om hvordan rom og tid er krummet omkring en sfærisk-symmetrisk masse-fordeling, du kan løse praktiske problemer i en slik geometri, og kjenner de grunnleggende egenskapene til sorte hull.
 • kjenner du til hva det vil si å bruke perturbasjonsteori innen GR, og hvordan dette leder til beskrivelsen av gravitasjonsbølger.
 • har du grunnleggende kunnskap om den nåværende kosmologiske standardmodellen, og hvordan den bygger på Einsteins teori.
 • kan du presentere avanserte problemstillinger innen GR på en klar og oversiktlig måte, og kommunisere det til medstudenter.
 • kan du formidle de grunnleggende prinsippene bak teorien og dens tester, til personer utenfor fagområdet.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Følgende emner er sterkt anbefalt:

Undervisning

Emnet går over et helt semester med inntil 6 timer undervisning per uke:

 • 4 timer forelesning
 • 2 timer gruppeundervisning/regneøvelser

Det inngår ca. 15 ukesoppgaver i emnet (omtrent én per uke), som studentene forbereder hjemme og presenterer i gruppetimen.

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen som teller 100 % av endelig karakter.

Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres etter registrering, avhengig av hvor mange studenter som har meldt seg til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

 • 3 ark / 6 A4-sider med egne notater.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 07:11:30

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke forvente ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)