Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ekvivalensprinsipper. Bevegelse i gravitasjonsfeltet. Tensorer og differensialformer. Riemann-geometri. Einsteins feltligninger . Schwarzschild-løsningen og sorte hull. Tester av den generelle relativitetsteorien. Gravitasjonsbølger. Kosmologi.

Hva lærer du?

Læringsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal være kjent med de grunnleggende prinsippene i den generelle relativitetsteorien. De skal vite betydningen av grunnleggende begreper som ekvivalensprinsipper, inertialsystem og hvordan tyngdekraften er forstått som en manifestasjon av buet rom-tid. De skal også være kjent med noe av det viktigste innholdet i teorien: bevegelse i gravitasjonsfeltet, tidsdilatasjon og frekvens-skift, bøying av lys, gravitasjonsbølger og kosmologiske modeller med ekspanderende rom.
 

Ferdighetsmål:

Studentene skal beherske beregning med tensorer og differensialformer. De skal også være i stand til å beskrive fysiske fenomener i ulike koordinatsystemer og å transformere fra ett koordinatsystem til et annet. De skal være kjent med kovariant derivat og kovarianter, Lagrange dynamikk, geodetiske kurver, og kunne beregne komponentene i en Riemann-kurvatur-tensor fra et gitt linjeelement. De skal også være i stand til å løse Einsteins feltligninger for statiske, kulesymmetriske problemer og for isotrope og homogene kosmologiske modeller. De skal beherske å beregne de relativistiske frekvensforskyvninger for kilder som beveger seg i et gravitasjonsfelt, så vel som bøying av lys som passerer en sfærisk massefordeling. Studentene skal også være i stand til å gi en matematisk beskrivelse av gravitasjonsbølger, samt kosmologiske modeller i sammenheng med den generelle relativitetsteorien.
 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales sterkt at du har tatt følgende kurs:

Undervisning

Emnet går over et helt semester m/ inntil 6 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier).

Det inngår også innleveringsoppgaver i emnet (ca èn per uke).

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres etter registrering, avhengig av hvor mange studenter har registrert seg til eksamen. Avsluttende eksamen teller 90% og innleveringsoppgavene teller 10% av den endelige karakteren.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)