Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kvantefeltteorien som et fundament til en vesentlig del av moderne teoretisk fysikk, og hvordan denne teorien er et resultat av å kombinere kvantemekanikk med den spesielle relativitetsteorien. Kurset handler om hvordan man kvantiserer både bosoniske og fermioniske felt, og hvordan et fåtall symmetriprinsipper leder til konstruksjonen av partikkelfysikkens standardmodell.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du en grundig forståelse av hvordan man kvantiserer klassiske felt, og hvordan både fermioniske og bosoniske partikler beskrives i relativistisk kvantemekanikk 
  • har du kunnskap om hvordan man konstruerer teorier som beskriver vekselvirkninger mellom kvantefelt 
  • behersker du å utlede Feynman-regler for en gitt teori i partikkelfysikk, og å bruke disse for å regne ut tverrsnitt og henfallsrater i laveste orden i perturbasjonsteori
  • kan du redegjøre for hvordan man konstruerer både abelske og ikke-abelske teorier ut fra prinsippet om gauge invarians, og de fenomenologiske konsekvensene av når disse symmetriene blir spontant brutt (Higgs mekanismen)
  • kjenner du standardmodellens struktur, og kan relatere det til de fundamentale prinsippene som ligger til grunn
  • kan du presentere både de grunnleggende prinsippene i kvantefeltteori og problemstillinger innen partikkelfysikk på en klar og oversiktlig måte, og kommunisere det til medstudenter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales sterkt at du har tatt følgende emner:

I tillegg anbefales:

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9170 – Relativistisk kvantefeltteori

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning per uke.

Eksamen

Avsluttende skriftlig (4 timer) eller muntlig eksamen teller 100% av karakteren. Muntlig eller skriftlig eksamen (4 timer) avgjøres av antall påmeldte studenter til kurset like etter påmeldingsfristen er ute.

Hjelpemidler

To A4 ark med egne notater. Det er lov å skrive på begge sider av arket

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk