FYS4170 – Relativistisk kvantefeltteori

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kvantefeltteorien som et fundament til en vesentlig del av moderne teoretisk fysikk, og hvordan denne teorien er et resultat av å kombinere kvantemekanikk med den spesielle relativitetsteorien. Emnet handler om hvordan man kvantiserer både bosoniske og fermioniske felt, og går detaljert gjennom kvantelektrodynamikken.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du en grundig forståelse av hvordan man kvantiserer klassiske felt, og hvordan både fermioniske og bosoniske partikler beskrives i relativistisk kvantemekanikk.
  • har du kunnskap om hvordan man konstruerer teorier som beskriver vekselvirkninger mellom kvantefelt.
  • behersker du å utlede Feynman-regler for bl. a. kvanteelektrodynamikk, og å bruke disse for å regne ut tverrsnitt og henfallsrater i laveste ordens perturbasjonsteori.
  • kan du regne ut strålingskorreksjoner til enkle prosesser i kvanteelektrodynamikk, og har grunnleggende kunnskap om regularisering og renormalisering.
  • kan du presentere de grunnleggende prinsippene i kvantefeltteori og løsninger på oppgaver på en klar og oversiktlig måte, og kommunisere det til medstudenter.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det anbefales sterkt at du har tatt følgende emner:

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med følgende tilbud per uke:

  • 4 timer forelesning
  • 2 timer gruppeundervisning 

Hjemmeoppgavene, omtrent ett sett per uke, er en vesentlig del av kurset. Studentene forbereder seg hjemme og diskuterer oppgavene i gruppeundervisningen.

En obligatorisk innlevering midtveis i semesteret må godkjennes for å få gå opp til eksamen.

Eksamen

  • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9170 – Relativistisk kvantefeltteori

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. juli 2022 11:12:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)