Dette emnet er nedlagt

GEF4620 – Numerisk løsning av oseanografiske problemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inneholder endelige differansetilnærmelser, numeriske løsningsmetoder for partielle differensialligninger, numerisk stabilitet, og numerisk behandling av åpne render. Alt med vekt på anvendelser for bevegelse i havet.

Hva lærer du?

Du vil med basis i fluidmekanikk kunne finne numeriske løsninger av likningene for spesielle bevegelsesformer i havet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Kalkulus, GEF2600 – Dynamisk oseanografi 1 (nedlagt)

Overlappende emner

7 studiepoeng overlapp mot GEF4510 – Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (nedlagt)

10 studiepoeng mot GF 364

Undervisning

Høst. 2 timer forelesninger pr. uke. 6 obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Obligatoriske oppgaver. Muntlig eksamen. Lik vektlegging ved vurderingen. Bokstavkarakter.

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Første gang høsten 2004

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Undervist siste gang høsten 2007. Det meste av innholdet videreføres i GEF4510.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk