Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt, men endel av innholdet videreføres i GEF2500 – Geofysisk fluidmekanikk (nedlagt)

Innføring i hvordan enkle løsninger av bevegelsesligningen kan beskrive svigninger og strømmer i havet. Transport av varme og salt diskuteres også, samt dannelse av sjøis.

Hva lærer du?

Du skal med basis i fluidmekanikk forstå enkle løsninger av likningene for bevegelse i havet, og anvende disse på fenomener som treghetssvigninger, geostrofiske strømmer, og Ekmanstrøm. Enkle formler for transport av varme og salt utledes. Disse anvendes til å beregne formen på temperatur-fordelingen i havet og til å beregne hvor raskt havisen vokser i tykkelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

GEF1600 – Fysisk oseanografi (nedlagt), MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot GEF2500 – Geofysisk fluidmekanikk (nedlagt)

Studenter som tar GEF2600 – Dynamisk oseanografi 1 (nedlagt) får 3 vekttall for GF 161. Studenter som tar GEF1600 – Fysisk oseanografi (nedlagt) + GEF2600 – Dynamisk oseanografi 1 (nedlagt) får ingen vekttall for GF 161.

Undervisning

Forelesninger, kollokvier/grupper. Det kreves innlevering av 4 obligatoriske oppgaver, som må bli godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

En muntlig eksamen ved slutten av semesteret, teller 100%. Bokstavkarakter (A-F).

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet ble undervist siste gangen våren 2007. Innholdet videreføres delvis i GEF2500.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)