Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i menneskets økologi og atferd i lys av vår fortid. Et spennende emne for alle som er nysgjerrige på vår egen art, og derfor nyttig bakgrunn for mange studier, som biologi, medisin, psykologi, antropologi, sosiologi, filosofi, arkeologi og teologi. Faget egner seg også ypperlig for undervisning i skolen.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du fått:

  • en oversikt over menneskets atferdsøkologi, en innsikt av stor betydning for tverrfaglig forståelse og utvikling av fagfeltet humanøkologi
  • innsikt i menneskets evolusjonære fortid gjennom sammenliknende studier, spesielt av fossile og nålevende primater
  • innblikk i hvordan evolusjonslæren kan benyttes til økt kunnskap om vår egen art.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For etteranmelding til emnet, kontakt studieseksjonen ved Biologisk institutt.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper utover generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med generelle kunnskaper i biologi.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe mot eldre emner. Ta kontakt med studieseksjonen ved spørsmål.

Undervisning

Emnet gis i form av forelesninger (2 timer per uke) og seminarer (1 time per uke). Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Skriftlig eksamen (3 timer)

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport fra Periodisk emneevaluering, Våren 2011.
...

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Siste gang våren 2018

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk