Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i menneskets økologi i lys av vår fortid. Trekk fra menneskets evolusjonære fortid presenteres ved sammenliknende studier, spesielt av fossile og nålevende primater. Den atferdsøkologiske tilnærmelsen anvender moderne teori for å forstå ulike trekk ved mennesket. Det fokuseres på forståelsen av ulike former for tilpasning

Hva lærer du?

Studentene vil gjennom forelesninger og diskusjon få en oversikt over menneskets atferdsøkologi og evolusjonære bakgrunn, en innsikt av stor betydning for tverrfaglig forståelse og utvikling av fagfeltet humanøkologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For etteranmelding til emnet, kontakt studieseksjonen ved Biologisk institutt.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med generelle kunnskaper i biologi.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe mot eldre emner. Ta kontakt med studieseksjonen ved spørsmål.

Undervisning

Emnet gis i form av forelesninger og seminarer.

Eksamen

Skriftlig eksamen (3 timer).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet ble undervist for siste gang våren 2009.
Emnet videreføres som BIO1010 – Human atferdsøkologi (nedlagt)

Eksamen

Siste eksamen gis våren 2011.

Undervisningsspråk

Norsk