Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i moderne evolusjonsvitenskap, med vekt på livets opprinnelse og utviklingshistorie (fylogeni). Sentrale tema er videre: artsbegrep, artsdannelse, populasjonsgenetikk, kvantitativ genetikk, mikro- og makroevolusjonære mekanismer, molekylær evolusjon og ontogenese.

Hva lærer du?

Studentene vil få kunnskap om ulike forskningsmetoder og resultater i dagens evolusjonsvitenskap. De vil bli øvet i vurdering av vitenskapelige bevistyper og skriftlig og muntlig framstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt), MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt), MBV1020 – Fysiologi (nedlagt)BIO1100 – Biologisk mangfold 1 (nedlagt), BIO1100 – Biologisk mangfold 1 (nedlagt), BIO2100 – Generell økologi (videreført), BIO2110 – Eksperimentell økologi (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot BIO260.

Undervisning

BIO260 Evolusjonsbiologi undervises høsten 2003 for siste gang. Forelesninger, essay-skriving, oppgaveløsing i kollokvier, data-øvelser og andre øvelser med obligatorisk deltagelse. Tilsammen 6 timer pr. uke.

Eksamen

Tre obligatoriske oppgaveinnleveringer som gjennomgås på seminar og karaktersettes. Skriftlig eksamen i slutten av semesteret.

Bokstavkarakterer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk