Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gikk siste gang i sin nåværende form høsten 2008. Kurset er under omarbeiding og vil fortsette som en del av BIO2150.

Gjennom praktiske forskningsoppgaver og litteraturstudier gir emnet kunnskap om avanserte økologiske emner og forskningsmetoder.

Hva lærer du?

Emnet skal lære studentene å planlegge og gjennomføre biologiske eksperimenter. Gjøre studentene kjent med metodikk innen økologi, og bakgrunnen for metodene. Studentene skal kunne framsette og teste hypoteser, identifisere forutsetninger og foreta kvantitative observasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt), BIO1200 – Biologisk mangfold (nedlagt), BIO2100 – Generell økologi (videreført), STK1000 – Innføring i anvendt statistikk og KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIOS3000 – Design og analyse av biologiske studier

Emnet overlapper 3 studiepoeng mot BIO210B.

Undervisning

Undervisningen gis i form av en forskningsoppgave, et essay, samt forelesninger, gruppeundervisning og laboratoriearbeid. Alle deler av undervisningen er obligatorisk, og det forutsettes aktiv deltakelse. Obligatorisk fremmøte på første forelesning.

Midt-termuka er ikke undervisningsfri.

Studentgrupper utfører forskningsoppgaven i samarbeid med instituttets lærere. Resultatet fra forskningsoppgaven skrives som en vitenskapelig publikasjon, og framlegges muntlig i plenumsseminar. Essayet skal vedrøre en problemstilling innen økologi, som i tillegg kan fremlegges muntlig.

Eksamen

Krav om obligatorisk innlevering av rapport fra laboratoriearbeid, forskningsoppgaver og essay i løpet av kurset, og som skal godkjennes av faglærer. Minst en av oppgavene eller essayene presenteres muntlig i et obligatorisk seminar. Godkjent deltakelse i undervisningen, samt innlevering av obligatoriske oppgaver, er en forutsetning for å kunne få bestått kurset.

Bestått/ikke bestått.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Dette emnet gikk siste gang høsten 2008. Emnet er under omarbeiding og vil fortsette som en del av BIO2150.

Undervisningsspråk

Norsk