Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i bruk av GIS (geografiske informasjonssystemer) i økologisk modellering. Emnet inneholder en del teori samt praktiske GIS analyser tilpasset både terrestre, marine og limnologiske økosystemer i alt fra regionale til lokale skalaer. Temaer som blir tatt opp er blant annet terrenganalyse, romlig statistikk, interpolasjonsteknikker, prediksjonsmodellering, minste motstandsvei analyser og visualisering (inkl. 3D).

Hva lærer du?

Emnet gir innsikt i hvordan GIS-verktøyet kan benyttes i økologisk modellering. Intensjonen er at kurset skal dekke de mest brukte metodene innen GIS i økologisk forskning, og at studentene også skal få praktisk innføring i verktøyet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter ved UiO må ta kontakt med Studieseksjonen ved Biologisk institutt for å bli oppmeldt i BIO9110.
PhD-studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som ønsker å ta BIO9110 må søke om hospitantstatus

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger (15t), datalaboratorieøvelser (15t), og en semesteroppgave (30t). Det er obligatorisk deltagelse på hele datalaboratoriumsdelen, men det godtas et fravær på max. 20 prosent. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Emnet bruker Fronter.

Eksamen

For å bestå emnet må man

  • ha godkjent obligatorisk deltagelse på datalab
  • få godkjent lab-journalene
  • bestå semesteroppgaven

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport fra Periodisk emneevaluering gjennomført høsten 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet er endret. Nytt emne heter BIO4115 Utbredelsesmodellering og er på 10 sp.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)