Dette emnet er nedlagt

BIO4160 – Ny litteratur innen mikrobiell økologi og metagenomikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil fokusere på viktige emner innen mikrobiell økologi og metagenomikk. Kurset vil inkludere både bakterier og mikroeukaryote organismer. Implementeringen av nye DNA-analysemetoder innen metagenomikk/metatranskriptomikk vil bli vektlagt, herunder DNA-analyse av miljøprøver fra naturen ('environmental sequencing'). Videre vil det bli fokusert på bioinformatiske analyser av DNA-data fra miljøprøver. Kurset vil bestå av litteraturkollokvier som vil finne sted annenhver uke gjennom semesteret, hvor studentene presenterer og diskuterer nylig publiserte og viktige arbeider innen feltet.Studentene vil ha en muntlig presentasjon samt en skriftlig innlevering.

Hva lærer du?

Studentene vil få kunnskap om ny forskning innen feltene mikrobiell økologi og metagenomikk. Nye metoder innen genomikk (f.eks. metagenomikk og metatranskriptomikk) vil bli vektlagt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIO9160 – Ny litteratur innen mikrobiell økologi og metagenomikk (nedlagt)

Undervisning

Kollokvier. Studentene skal selv gi en presentasjon i løpet av semesteret og levere en prosjektoppgave. Begge må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100%. Presentasjon og prosjektoppgave må være godkjent.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering våren 2010.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Eksamen

Emnet gikk siste gang vår 2014

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)