BIO4240 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dyreriket utgjør den i særklasse største andelen av jordas biodiversitet og har okkupert alle jordas habitater, inkludert andre organismer. I dette emnet vil vi presentere oppdatert kunnskap om ulike dyregruppers evolusjon, diversitet og tilpasninger til like økologiske utfordringer. Evolusjonen av disse trekkene vil bli sett i lys av dagens forståelse av dyrenes slektskap, og taksonomi. I emnet vil spesiell fokus bli satt på grupper som deltagende studenter jobber med, samt på samlingsbasert arbeid ved et Naturhistorisk museum. Emnetvil også inneholde forelesninger om karrieremuligheter, som samlingskuratering og utvikling av utstillinger.

Hva lærer du?

Ved emnets slutt skal du:

  • Ha fått kunnskap om de forskjellige dyregruppene og deres grunnplan.
  • Ha fått innsikt i evolusjon og klassifiseringen av dyr, i tillegg til moderne forskningsmetoder og viktige forskningsområder.
  • Ha lært å identifisere et bredt spekter av dyr, og å jobbe med samlingsdata.
  • Kjenne til begge akademiske og ikke-akademiske karrieremuligheter innen dette forskningsfeltet
  • Ha lært å presentere vitenskapelig kunnskap og skrive vitenskapelige artikler, som artsbeskrivelser og forskningsartikler. Ha utviklet evnen til kritisk analyse og vitenskapelig tenkning gjennom forskjellige typer diskusjon, som en del av kursopplegget.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  3. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

BIO2120 og BIO4210

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIOS4215 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket

Undervisning

Undervisningen består av foreslesninger om de forskjellige dyregruppene, aktuelle temaer innen forskningsfeltet, i tillegg til samlingskuratering, utstillingsutvikling og arbeid med databaser. Undervisningen vil bestå av en blanding av forelesninger, praktiske oppgaver, besøk i samlingene og utstillingene, og litteraturseminarer. Kurset finner sted i Lids hus ved Naturhistorisk museum, Tøyen.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

 

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

En skriftlig artsbeskrivelse vektlegges 40% og et essay (10 sider) vektlegges 60%.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med følgende emner ved praktisering av tregangersregelen: BIOS4215 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisning gies kun dersom fire eller flere studenter følger kurset.

Hvordan finne oss:
Forelesninger blir gitt i auditoriet I Lids hus som ligger i Botanisk hage på Tøyen. Kart finnes her.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2018

Emnet erstattes fra våren 2020 av BIOS4215.

Eksamen

Annenhver vår fra 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)