Dette emnet er erstattet av BIOS5213 – Fylogeni og klassifikasjon.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i forskningsmetodikk innen moderne systematikk med vekt på fylogenetisk analyse basert på molekylære data. Koblingen mellom fylogeni (evolusjonære slektskapsforhold) og klassifikasjon samt en kort innføring i nomenklatoriske prinsipper vil likeledes inngå.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du følgende kompetanse:

  • Bakgrunnskunnskap om fylogenetisk teori
  • Kjennskap til ulike tilnærminger til fylogenetisk analyse: distansemetoder, parsimoni, nettverksalgoritmer, maximum likelihood og bayesiansk analyse
  • Kjennskap til ulike analyseverkstøy for analysering av ulike typer data
  • Kan planlegge og gjennomføre en fylogenetisk analyse på egen hånd
  • Kan tolke resultatene fra en fylogenetisk analyse i en større sammenheng
  • Forstå de basale prinsippene for vitenskapelig navngiving av arter: nomenklatur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIO9210.

Emnene BIO4210 og BIO9210 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen foregår over fem uker i begynnelsen av semesteret og vil bli organisert i forelesninger og dataøvelser hvor studentene kan jobbe enkeltvis eller i små grupper. Studentene skal lese og presentere artikler om relevante emner.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Obligatorisk presentasjon av artikkel vurderes (bestått/ikke bestått), og må være bestått for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen: 3 timer, teller 100%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med følgende emner ved praktisering av tregangersregelen: BIO9210 – Fylogeni og klassifikasjon (videreført), BIOS5213 – Fylogeni og klassifikasjon og BIOS9213 – Fylogeni og klassifikasjon

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)