Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de generelle prinsippene bak toksikologisk risikovurdering både for økotoksikologi og human toksikologi. Bruk av disse prinsippene i beskyttelse av miljøet og mennesker vil bli belyst. Prinsippene for risikovurderingen er relativt internasjonalt standardisert og i kurset vil OECD testprotokoller og EU sitt tekniske regelverk bli belyst. I siste del av kurset vil interaksjoner mellom toksikologi og samfunn bli tatt opp.

Hva lærer du?

Emnet er en del av master-, eller doktorgradsstudiet i toksikologi. Det er også egnet for personer som skal arbeide med toksikologisk risikovurdering, og som ellers har et nødvendig kunnskapsnivå i generell toksikologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg til BIO9530.

Emnene BIO4530 og BIO9530 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

BIO4500 – Generell toksikologi eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet gis intensivt i første del av vårsemesteret. En stor del av forelesningene vil bli gitt av eksterne eksperter fra norske forskningsinstitutter.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Emnet bruker Fronter.

Eksamen

Grupper av studenter vil samarbeide om en forelesning om et aktuelt tema i risikovurdering. Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dersom færre enn 10 studenter melder seg på er det ikke garantert at kurset vil bli holdt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er lagt ned og fra våren 2018 erstattet med BIOS5410 (10 sp)

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)