Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de generelle prinsippene bak toksikologisk risikovurdering innen økotoksikologi og human toksikologi. Bruk av disse prinsippene for beskyttelse av miljøet og mennesker vil bli belyst. Prinsippene for risikovurderingen er relativt internasjonalt standardisert, og OECDs testprotokoller og EUs regelverk bli belyst. Utover forelesninger som viser toksikologiens rolle i samfunnet vil du ha praktiske dataøvelser i risikovurdering, samt presentasjon av denne og prosjektoppgave.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha kunnskap om generelle prinsipper for risikovurdering innen både human og økotoksikologi.
  • ha kunnskap om nasjonale og internasjonale prinsipper for vurderingen, testprotokoller og regelverk
  • ha kunnskap om databaser for data brukt i risikovurdering og bruken av disse
  • kunne innhente informasjon om toksikologisk risikovurdering og kommunisere innhold til medstudente

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er en del av masterstudiet i toksikologi. Det er også egnet for personer som skal arbeide med toksikologisk risikovurdering, og som ellers har et nødvendig kunnskapsnivå i generell toksikologi.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

BIO4500 Generell toksikologi

Overlappende emner

Undervisning

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Undervisning består av forelesninger (ikke oblig) – 45 t, Obligatoriske dataøvelser – 3 t, Obligatorisk presentasjon av dataøvelser – 2 t, Obligatorisk gruppepresentasjon – 4 t og diskusjonsgrupper (ikke oblig) – 6 t

Eksamen

Obligatoriske dataøvelser , presentasjon av dataøvelser samt gruppepresentasjon må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen teller 100%, 3 timer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIO4530, BIO9530 og BIOS9410

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)