Dette emnet er erstattet av BIOS9213 – Fylogeni og klassifikasjon.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over forskningsmetodikk innen moderne systematikk med vekt på fylogenetisk analyse basert på molekylære data. Ulike tilnærminger til fylogenetisk analyse vil bli gjennomgått: distansemetoder, parsimoni, nettverksalgoritmer, maximum likelihood og bayesiansk analyse. Koblingen mellom fylogeni og klassifikasjon samt en kort innføring i nomenklatoriske prinsipper vil likeledes inngå.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du følgende kompetanse:

  • Bakgrunnskunnskap om fylogenetisk teori
  • Kjennskap til ulike tilnærminger til fylogenetisk analyse: distansemetoder, parsimoni, nettverksalgoritmer, maximum likelihood og bayesiansk analyse
  • Kjennskap til ulike analyseverktøy for analysering av ulike typer data
  • Kan planlegge og gjennomføre en fylogenetisk analyse på egen hånd
  • Kan tolke resultatene fra en fylogenetisk analyse i en større sammenheng
  • Forstå de basale prinsippene for vitenskapelig navngiving av arter: nomenklatur

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4210 og BIO9210 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen foregår over fem uker i begynnelsen av høstsemesteret og vil bli organisert i forelesninger og dataøvelser hvor studentene kan jobbe enkeltvis eller i små grupper. 

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Kandidatene skal holde en 30 minutter forelesning om et tema som er relevant for kurset, men som enten bare kort berøres i de faste forelesningene eller ikke i det hele tatt. Tema bestemmes av emneansvarlig og ph.d-kandidaten i samråd. Avsluttende skriftlig eksamen: 3 timer, teller 100%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med følgende emner ved praktisering av tregangersregelen: BIO4210 – Fylogeni og klassifikasjon (videreført), BIOS5213 – Fylogeni og klassifikasjon og BIOS9213 – Fylogeni og klassifikasjon

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)