Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i forskningsmetodikk innen moderne systematikk med vekt på fylogenetisk analyse basert på molekylære data. Koblingen mellom fylogeni (evolusjonære slektskapsforhold) og klassifikasjon samt en kort innføring i nomenklatoriske prinsipper vil likeledes inngå.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du følgende kompetanse:

  • Bakgrunnskunnskap om fylogenetisk teori
  • Kjennskap til ulike tilnærminger til fylogenetisk analyse: distansemetoder, parsimoni, nettverksalgoritmer, maximum likelihood og bayesiansk analyse
  • Kjennskap til ulike analyseverkstøy for analysering av ulike typer data
  • Kan planlegge og gjennomføre en fylogenetisk analyse på egen hånd
  • Kan tolke resultatene fra en fylogenetisk analyse i en større sammenheng
  • Forstå de basale prinsippene for vitenskapelig navngiving av arter: nomenklatur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIOS9213.

Emnene BIOS5213 og BIOS9213 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen foregår over ti uker fra begynnelsen av semesteret og vil bli organisert i forelesninger og obligatoriske dataøvelser. Studentene skal levere en skriftlig oppgave basert på dataøvelsene, samt lese og presentere en forskningsartikkel om et relevant tema.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen (3 timer) teller 70% på den endelige karakteren.

Skriftlig innlevering basert på dataøvelsene teller 30% på den endelige karakteren.

Obligatorisk presentasjon av artikkel må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med BIOS9213 – Fylogeni og klassifikasjon, BIO4210 – Fylogeni og klassifikasjon (videreført) og BIO9210 – Fylogeni og klassifikasjon (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Undervises ikke høsten 2020, neste gang vår 2021

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)