MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har fokus på arbeidsmetoder og er beregnet på studenter i biokjemi og molekylærbiologi. Emnet gir en innføring i sentrale biokjemiske og biofysikalske metoder for studier av proteiner. Dette omfatter metoder som gir informasjon om både proteiners primær-, sekundær- og tertiærstruktur.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Kjenne til teorien for proteinrensing, krystallisering, proteinkrystallografi, spektroskopiske metoder (UV-vis, CD, Raman, EPR), protein NMR, proteomikk og 2D gel elektroforese, massespektrometri og Western blotting for studier av proteiner.
  • Ha kunnskap om hvordan du kan bruke metodene beskrevet ovenfor til å studere proteiner.
  • Beherske hvordan disse metodene brukes i praksis.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter kunnskaper innen biokjemi, molekylærbiologi og cellebiologi tilsvarende MBK bachelorstudium.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIOS4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II

Emnet tilsvarer deler av KJB220. MBV4010 og MBV4020 (dvs Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I og II ) tilsvarer KJB220 og BIO384.

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og laboratoriearbeid både på våtlab og datalab der 2 uker av emnet blir undervist som prosjektoppgaven ”Fra gen til struktur”.

Emnet undervises som et intensivkurs over 5 uker, der deltagelse i undervisningen er obligatorisk.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Underveisvurdering gjennom innlevering av laboratorierapporter og andre innleverte oppgaver, samt tre timers avsluttende skriftlig eksamen. Kurset vurderes til bestått / ikke bestått.

 

Hjelpemidler

Kalkulator

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner BIOS4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

 

 

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Emnet undervises ikke våren 2018