BIOS4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har fokus på arbeidsmetoder i biokjemi og molekylærbiologi. Emnet gir en innføring i sentrale biokjemiske og biofysikalske metoder for studier av proteiner. Dette omfatter metoder som gir informasjon om både proteiners primær-, sekundær- og tertiærstruktur.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

 • Ha kjennskap til teorien for proteinuttrykk, rensing, krystallisering, proteinkrystallografi, UV-vis spektroskopi, CD-spektroskopi, protein NMR, proteomikk og massespektrometri for studier av proteiner.

 • Ha kunnskap om hvordan du kan bruke metodene beskrevet ovenfor til å studere proteiner.

 • Beherske hvordan disse metodene brukes i praksis.

 • Få erfaring med å presentere resultater både skriftlig og muntlig på en vitenskapelig måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter basiskunnskaper innen biokjemi og molekylærbiologi tilsvarende en bachelor i Biovitenskap.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (videreført)

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Institutt for biovitenskap.

Undervisning

Kurset består av

 • forelesninger
 • kollokvier
 • laboratoriearbeid med innlevering av rapporter og en presentasjon.

Laboratoriearbeidet består av både våtlab og datalab og er delt i tre moduler:

 • Første modul er et prosjekt «Fra gen til struktur og funksjon» som inkluderer proteinuttrykk, rensing, krystallisering, strukturløsning og spektroskopisk karakterisering (50%).
 • Andre modul fokuserer på  CD og protein NMR spektroskopi (20%).
 • Tredje modul fokuserer på proteomikk og massespektrometri (30%).

Resultatene fra laboratoriearbeidet i de tre modulene leveres inn/presenteres som henholdsvis rapport i artikkelformat, vanlige rapporter og muntlig presentasjon.

Emnet undervises som et intensivkurs over 5 uker, der 95% deltagelse i undervisningen er obligatorisk.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • tre timers avsluttende skriftlig eksamen

Rapporter fra laboratorieøvelsene, artikkelrapport og muntlig presentasjon må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet tilbys to ganger høsten 2019 i periodene uke 40-44 og 46-50

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)