MBV4270 – BIOSTRUCT - Avansert glykobiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en beskrivelse av aspekter ved glykobiologi - et viktig forskningsfelt ved UiO. Proteiner og lipider modifiseres med glykaner gjennom post-translasjonelle modifikasjoner og blir til glykoproteiner, proteoglykaner og glykolipider som kan inngå i spesifikke molkylære interaksjoner eller transportmekanismer av biologisk betydning. Samtidig er glykaner på celleoverflaten ofte angrepspunkt for mikroorganismer, mens komplekse planteglykaner kan påvirke immunapparatet positivt.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du:

  • vite hvordan glykosylering av proteiner og lipider foregår i prokaryote og eukaryote celler og hvordan glykan delen påvirker sortering og transport av glykoproteiner i intracellulær membrantransport.
  • kjenne til hvordan glykaners struktur kan kartlegges ved moderne analytiske metoder og hvordan glykanstrukturen påvirker molekylenes biologiske aktivitet og deres binding til glykanbindende proteiner (lektiner).
  • kjenne til at glykaner på celleoverflaten representerer en evolusjonsmessig utvikling og i mange tilfelle fungerer som angrepssete for skadelige mikroorganismer.
  • forstå hvordan glykaner og glykandelen av glykoproteiner påvirker ulike immunologiske mekanismer.
  • tolke glykandata fra massespektrometri og røntgenkrystallografi og forstå hvordan disse er generert.
  • kunne forstå primær- og oversiktsartikler innen glykobiologi-feltet og legge fram innholdet på en forståelig måte for medstudenter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MBV1030 – Generell biokjemi (nedlagt) og MBV3010 – Videregående cellebiologi (videreført) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisningen gis i form av 30 timer forelesninger og 10 timer kollokvier/gruppearbeid med muntlige presentasjoner. All undervisning er obligatorisk og utgjør pensum sammen med utdelt materiell.

Emnet undervises intensivt over to uker etter påske

Eksamen

Presenterte gruppearbeid må være godkjent og er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Avsluttende skriftlig 3 timers eksamen en uke etter

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er opprettet av utviklingsmiljøet GLYCONOR ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet med deltakere fra Farmasøytisk institutt, Kjemisk institutt og Institutt for molekylær biovitenskap. Det anbefales for master- og PhD-studenter innen dette satsningsområdet, men andre deltakere er også svært velkomne.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2016

Emnet undervises annethvert vårsemester

Eksamen

Vår 2016

Undervisningsspråk

Engelsk