Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i teknologier for søk og informasjonsgjenfinning i stor skala over tekst. Presentasjon av indeksstrukturer, relevans og ranking av dokumenter, samt prosessering av dokumenter og spørringer. Utvalgte anvendelser av språkteknologi og algoritmer relevante for søk blir gjennomgått.

Hva lærer du?

Målet med kurset er at studentene skal:

  • ha en bred forståelse for hvordan en moderne søkemotor er oppbygd
  • kunne programmere en enkel søkemotor som gjør nytte av grunnleggende prinsipper innen søketeknologi og informasjonsgjenfinning
  • ha en god basis for videre spesialisering innen avansert søketeknologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført) eller INF2810 – Funksjonell programmering (videreført)

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF4800 – Søketeknologi (videreført)

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppearbeid per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timer skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Siste gang våren 2018, erstattes av IN3120 - søketeknologi høsten 2019.

Eksamen

Hver vår

Eksamen går vår 2019 og høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)