Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i teknologier for søk og informasjonsgjenfinning i stor skala over tekst. Du vil få en presentasjon av indeksstrukturer, relevans og ranking av dokumenter, samt prosessering av dokumenter og spørringer. Utvalgte anvendelser av språkteknologi og algoritmer relevante for søk blir gjennomgått.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN3120:

  • har du oversikt over de ulike komponentene av et helhetlig, skalerbart og modern søkesystem

  • vet du hvordan en invertert indeks fungerer og hvordan du effektivt bruker denne for å evaluere spørringer

  • kan du forklare hvilke faktorer som inngår i relevansberegninger

  • har du kjennskap til sentrale teknologier innen komprimering, samt algoritmer og datastrukturer for effektiv strengbehandling

  • har du et grunnlag for videre spesialisering innen avansert søketeknologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

IN1010 – Objektorientert programmering eller INF1010 – Objektorientert programmering (videreført),

Anbefalte forkunnskaper

IN2010 – Algoritmer og datastrukturer eller IN2040 – Funksjonell programmering

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timer skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN4120 – Søketeknologi, INF3800 – Søketeknologi (videreført) og INF4800 – Søketeknologi (videreført),

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises første gang høsten 2019

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)