Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Design av avanserte digitale systemer. Dette innbærer programmerbare logiske kretser, VHDL, embedded systems (innbakte systemer) og systemintegrasjon (HW/SW co-design). Lab-oppgaver gir praktisk erfaring i hvordan virkelige design kan lages.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet skal studentene kunne beskrive avanserte digitale systemer på ulike detaljnivåer, redegjøre for viktige prinsipper ved digital konstruksjon, forstå forholdet mellom virkemåte og forskjellige konstruksjonskriterier, og utføre analyse og syntese av digitale systemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Digitalteknikk i form av design av kombinatoriske og sekvensielle kretser/INF1400 – Digital teknologi (nedlagt) /INF 130.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF3430 – Digital systemkonstruksjon (videreført), 10 sp mot FYS3270 / FYS4270, 5 sp mot UNIK4410 – Høynivåkonstruksjon av digitale integrerte kretser (nedlagt) og 6 studiepoeng mot IN 240.

Undervisning

Inntil 4 forelesningstimer per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske labøvelser. Det kreves innlevering i forbindelse med obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter (A - F).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF3430.

Tilsynssensor for emnet er: Ernst Herlof Kristiansen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Denne versjonen av emnet går for siste gang høsten 2007. INF3430 – Digital systemkonstruksjon (videreført) vil videreføres.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk