Dette emnet er erstattet av IN3160 – Digital systemkonstruksjon.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Design av avanserte digitale systemer. Dette innebærer programmerbare logikk kretser, maskinvaredesignspråket VHDL og design av system-on-chip (prosessor, minne og logikk på en brikke). Lab-oppgaver gir praktisk erfaring i hvordan virkelige design kan lages.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet skal studentene kunne beskrive avanserte digitale systemer på ulike detaljnivåer, redegjøre for viktige prinsipper for design og test av digitale systemer, forstå forholdet mellom virkemåte og forskjellige konstruksjonskriterier, og utføre simulering og syntese av digitale systemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Digitalteknikk i form av design av kombinatoriske og sekvensielle kretser/INF1400 – Digital teknologi (nedlagt) /INF 130.

Overlappende emner

Undervisning

Inntil 4 forelesningstimer per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske labøvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Dette emnet har et mindre pensum sammenlignet med INF4431 – Digital systemkonstruksjon (videreført) som er masterversjonen av emnet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt, samt kalkulator.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF4430.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig information.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises siste gang høsten 2018. Emnet erstattes av IN3160 fra våren 2020.

Eksamen

Hver høst

Eksamen siste gang høst 2019 og vår 2020 for de som har alle obliger godkjent fra før.

Undervisningsspråk

Norsk