Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i teknologier for søk og informasjonsgjenfinning i stor skala over tekst. Presentasjon av indeksstrukturer, relevans og ranking av dokumenter, samt prosessering av dokumenter og spørringer. Utvalgte anvendelser av språkteknologi og algoritmer relevante for søk blir gjennomgått.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du:

  • ha en bred forståelse for hvordan en moderne søkemotor er oppbygd
  • kunne programmere en enkel søkemotor som gjør nytte av grunnleggende prinsipper innen søketeknologi og informasjonsgjenfinning
  • kunne spesialisere deg videre innen avansert og storskala søketeknologi
  • kan relatere grunnleggende språkteknologiske metoder og søketeknologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF3800 – Søketeknologi (videreført)

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppearbeid per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. INF4800 vil ha ekstra oppgaver i de obligatoriske oppgavene som dekker et større pensum i forhold til INF3800.

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timer skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Siste gang vår 2018, erstattes av IN4120 høsten 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)