INF5442 – Design og test av sensorbrikker for digitalkamera

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet får du en innføring i digital kamerateknologi og en gjennomgang av hele signalkjeden fra lys inn til ferdig komprimerte bilder ut. Konstruksjon av CCD og CMOS bildesensor, bildesensor-støy og teknikker for å fjerne støykilder inngår også. Videre lærer du om måling av signal/støy-forhold i digitalkamera, spesialsensorer for lavlys-kamera, kamera med høyt dynamisk område, slow motion avbildning, 3D stereo-avbildning, 3D time-of-flight avbildning, prosessering av bildesensordata, automatisk eksponeringskontroll, automatisk hvit-balanse, JPEG-kompresjon og kamera interface-standarder.

Hva lærer du?

·         Innføring i analoge og digitale kretser brukt i bildesensor-brikker

·         Piksler og utlesningselektronikk

·         Innføring i digitalprosessering brukt i kamera

·         2D og 3D avbildningsteknikker

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at man har basis kunnskaper innen bildebehandling som f.eks tilsvarende  INF2310 Digital bildebehandling og INF4300 Digital bildeanalyse. Mikroelektronisk kunnskap anbefales også f.eks tilsvarende INF3410 Analog mikroelektronikk

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning per uke. Det er kreves gjennomføring også obligatoriske oppgaver og prosjekter underveis.  Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen (4 timer). Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5410, INF5411 og INF-CBS.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2015

Dette emnet vil etter høsten 2015 undervises annenhver høst, høsten 2015, 2017

Eksamen

Annenhver høst fra 2015

Arrangeres ikke flere eksamener i emnet. 

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)