Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gå med emnekode INF5441 våren 2011 som et 10 sp-emne. Meld deg på til INF5440 og du vil bli flyttet til INF5441. Emnet vil gå onsdager 10-12 på rom Perl 2453, første gang i uke 4.

Billedsensorer er under for tiden under sterk utvikling og benyttes i digitale kameraer innen svært mange anvendelser. Mobiltelefoner, Digitale stillbilde kameraer, videokameraer, i biler, innen medisin og i industriproduksjon.

Kjernen i et digitalt kamera utgjøres av en matrise av lysfølsomme elementer, pixler (picture element). Fordelen med CMOS teknologi er at lysfølsomme elementer kombineres med kretsløsninger på samme silisiumbrikke i standard framstillingsprosess.

Emnet omhandler lysfølsomhet i silisium, metodikk for utlesning av bilde, fargeinterpolering og billedbehandling, samt en innføring i opptikk.

Hva lærer du?

Etter kurset skal studentene fortå de ulike fysiske mekanismene for billedsensorer, være i stand til å konstruere sensorer med utlesningselektronikk og ha basiskunnskap om farge- og billed behandling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning per uke.

Eksamen

Skriftlig eller muntlig eksamen. Generelle opplysninger om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF-CBS.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)